Grönt kaffe och gröna kaffebönor

Grönt kaffe, tillagad på gröna kaffebönor, är ett ganska nytt tillskott när det gäller fettförbränning och blev väldigt populärt i USA efter att det fått stor uppmärksamhet genom ett tv-program som presenterades en studie som visade att intag av grönt kaffe i genomsnitt fick försökspersonerna att gå ned cirka 450 gr per vecka, utan att de i övrig lade om sina kostvanor.

Vad är gröna kaffebönor

grönt kaffe bränner fettGröna kaffebönor är kaffebönor som inte rostats eller torkats utan är färska. Genom att man inte rostar den gröna kaffebönan så behåller kaffebönan ett ämne som heter klorogensyra, som annars i stora delar förstörs när kaffebönor rostas. Denna klorogensyra bidrar till flera positiva effekter när man får i sig den. Dels så bidrar klorogensyra till att hämma frisättning av glukos vilket gör att man får bättre blodsockervärden samtidigt som glukosen inte omvandlas till fett. Dessutom så gör klorogensyra att produktionen av metaboliska ämnen i levern ökar vilket innebär att kroppen förbränner fettlagren i kroppen först.

Till skillnad mot vanligt kaffe så innehåller det gröna kaffet inte några större mängder av ämnet koffein och inte heller smakar det gröna kaffet som vanligt kaffe utan är mer likt smaken hos grönt te. Precis som grönt te så är grönt kaffe rikt på polyfenoler, viket innehåller ett flertal olika antioxidanter. Dessa antioxidanter bidrar till att kroppen stöter bort skadliga radikaler. Det har även visat sig att det har en positiv inverkan när det gäller att sänka blodtrycket kroppen.

Gröna kaffebönor som kosttillskott

Ur de gröna kaffebönor utvinner man ett extrakt som man kan köpa som kosttillskott. Det finns olika produkter där några säljer enbart kosttillskott med extrakt från den gröna kaffebönan medan andra kosttillskott även innehåller andra tillsatser.

Det rekommenderas att man köper ett kosttillskott som enbart innehåller extrakt från den gröna kaffebönan, utan tillsatser, och där halten av klorogensyra är minst 42 procent. Extraktet från den gröna kaffebönan säljs i kapslar och finns hos de flesta hälsokostbutiker.

grönt kaffe på burkCore Green Coffee innehåller 50% klorogensyra och är ett kvalitativt alternativ när man väljer kosttillskott.

Det finns inga kända biverkningar idag av att äta gröna kaffebönor man bör dock inte äta mer än vad som rekommenderas på förpackningen.
 
 

Fungerar gröna kaffebönor som fettförbrännare?

Det finns mindre studier som visar på ett samband mellan intag av grönt kaffe och en viktminskning. Samtidigt finns det vissa mindre studier som visar att grönt kaffe inte borde ha någon större påverkan på fettförbränningen. Någon riktigt stor vetenskaplig studie kring de gröna kaffebönorna och dess effekter har inte ännu genomförts.

Man vet genom forskning att klorogensyra, som man finner i de gröna kaffebönorna, är positiva för hälsan. Det hämmar glukosuppkomsten och bidrar därmed till att kroppen fördröjer att ta upp sockerintaget vilket i sin tur leder till minskat kroppsfett. Den gröna kaffebönan innehåller även andra ämnen som kan vara hälsosamma för kroppen, säger man vid Kemisk miljövetenskap vid Chalmers.

Artiklar